Birinci Haçlı Seferi Nedenleri

8.yy’dan itibaren Müslümanların elinde bulunan Kudüs, haçlı seferlerinin başlıca sebeplerindendir. Haçlı denmesinin nedeni ise ordunun üzerlerinde bulunan haç simgesidir. Bunun yanında İstanbul’un da tehlike altında olduğunu bilen Bizans, diğer devletlerinde risk altında olduğunu belirterek ittifak arayışına girdi.

Türklerin elinde bulunan ipek ve baharat yolları nedeniyle zenginleşme yaşayan Türkiye Selçuklu Devleti, aç ve işsiz yaşayan Avrupa halkının diline dolanmıştı. Bu zenginliğe sahip olmayan Avrupa ve macera arayan senyörler nedeniyle haçlı ittifakı fikri kabul görmeye başlamıştı.

Papa II. Urban’ın çabalarıyla toplanan ittifak, Türk devletlerinin başına dert açacaktı. Papaz Piyer Lermit, Fransa ve Avrupa’yı dolaşarak bu ittifak için gönüllü toplamaya başladı. Papa, bu ittifakta olanların kilise tarafından günahları affedileceğini söyledi.

Haçlı Seferleri

Birinci Haçlı Seferi

Avrupalı devletlerin birleşmesiyle oluşan 600bin kişilik büyük Haçlı Ordusu, İstanbul’da toplanarak hazırlıklara başladı. Bu haçlı devletleri, Türklerden savaşarak aldıkları yerleri Bizans’a vermeleri karşılığında yiyecek ve savaş yardımı alacaktı. 1096 yılında toplanan ittifak İznik şehrini alarak, Eskişehir civarında 1. Kılıçarslan ile karşılaştı.

Fakat haçlı ordusunun kalabalık olmasından dolayı 1. Kılıçarslan geri çekildi. Geri çekilirken civardaki su kuyularını tahrip ederek, şehirleri boşalttırdı. Antakya’yı da alan haçlı ordusunun sayısı azalsa da Kudüs’ü ele geçirmeyi başardılar.

Ganimet ve zenginlik için şehirleri yağmalayan haçlılar 70 bin kişiyi öldürerek büyük bir katliam yaptılar. Buralarda kontluk, dukalık kurarak hâkimiyetlerini arttırmaya çalıştılar.

Haçlı Seferleri

Birinci Haçlı Seferlerinin Sonuçları

  • İznik Bizans’ın, Kudüs haçlıların eline geçti.
  • Yağma ve tahriplerin yanı sıra 70 bin insan hayatını kaybetti.
  • Derebeylik zayıflayarak, Merkezi krallıklar güçlendi.
  • Türklerin Batıya yaptığı seferler durdu.

Emre

Eğitim, Kişisel Gelişim, Enerji, Bilim ve Teknoloji ile ilgilenen araştırmalar yapmaktayım. Uygun olanları sizlerle de paylaşmaktayım.

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir