Kavimler Göçü – M.S. 375

Cermen bölgesinde yaşayan halklar, kalabalık olmaları ve yaşanan açlıklar dolayısıyla yeni bölgelerin keşfini yapmak istiyorlardı. Yetersiz kaynaklar ile beslenmeye çalışan Franklar, Almanlar, Vizigotlar, Ostrogotlar gibi ufak halklar kabile şeklinde yaşıyorlardı. 4. Yy’da büyük zenginliğe ulaşan Roma imparatorluğu da herkesin dilindeydi.

Bu kavimlerde Roma imparatorluğu topraklarına göz dikmişlerdi. Batı Hunları’da, Çin’in yapığı baskıyla bu bölgedeki kavimlere baskı yapınca, onların geçişini hızlandırdı. Bu bölgedeki kavimleri tek tek yenen Batı Hunları, bazılarını kendi idaresine kattı bazılarının da kaçmasına neden oldu. Hunlar, İdil Irmağı’nın batısına doğru ilerleyerek bu kavimleri yerlerinden edince yaşanan bu göçler tüm Avrupa’da şok etkisi yarattı.

Tarihi etkileyen bu olay günümüz dünya devletlerinde belirleyici bir rol oynamıştır. Bu göç Avrupa’nın siyasi yapısını etkileyerek ve Batı Hunları’nın ilerlemesiyle Roma İmparatorluğu ikiye bölünmüştür. Bazı kavimlerde bir araya gelerek farklı devletleri oluşturmuşlardır.

Kavimler Göçü - 1
Kavimler Göçü – 1

Kavimler Göçü’nün Sonuçları

Tarihte bu döneme barbar istilaları ya da Kavimler Göçü denir. Batı Roma ise bu baskılara uzun süre dayansa da her yerden gelen saldırılar sonucuyla pes ederek 476 yılında yıkılmıştır. Bununla beraber toprak egemenliği olarak adlandırılan derebeylik sistemiyle Avrupa’nın düzeni değişmiştir.

Kavimler Göçü büyük bir olay olduğu için tarihte ilk çağı kapatıp, Orta Çağ’ı açan bir göç durumundadır. Batı Hunları bu bölgelere yaptıkları savaşlar ile giderek güçlenmiştir. Burada güçlenen Batı Hunları, kendi hâkimiyetlerini sağlamlaştırmak için Avrupa Hun Devlet’ini kurmuşlardır.

Kavimler Göçü - 2
Kavimler Göçü – 2

Burada bulunan kavimler yer değiştirerek İspanyol, İngiliz ve Alman Devleti’nin kurulmasında pay sahibi olmuşlardır. Bu dönemde kilise güçlenerek, kilisenin hâkimiyeti anlamına gelen skolâstik düşünce ortaya çıkmıştır. Bu ise ilerleyen zamanlarda insanların kiliseye bağlı olmasına neden olarak sorgulamayan bir yapı ortaya çıkartacaktır. Türkler sağladığı başarıları nedeniyle hızla Avrupa’da yayılmıştır. Bu yayılmada Türk kültürünü Avrupa’ya taşımıştır.

Birçok insan Türk hâkimiyetine girerek hoşgörülü bir yaşama sahip olmuşlardır. Türk kültürünün Avrupa’ya taşınması gibi Avrupa kültürü de Türk kültürüne karışmıştır. Kavimler Göçü itibariyle Roma İmparatorluğu’nun parçalanmasıyla Hristiyanlıkta üçe ayrıldı. Katolik ve Ortodoks olarak ikiye ayrılan hristiyanlıkla beraber papalık gibi kavramlar gelişmeye başladı.


Emre

Eğitim, Kişisel Gelişim, Enerji, Bilim ve Teknoloji ile ilgilenen araştırmalar yapmaktayım. Uygun olanları sizlerle de paylaşmaktayım.

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir