Genel

Köy Enstitülerinin Toplum Üstündeki Etkisi Nedir?

Köy enstitüleri, ilkokul öğretmeni yetiştirmek amacıyla 17 Nisan 1940 tarihli 3803 sayılı yasa ile açıldı. Köy enstitülerinin ortaya çıkmasında etkili olan isimler arasında Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Hasan Ali Yücel vardı.

Köy enstitülerinin Türkiye’nin kırsal kesimlerindeki eğitim seviyesini iyileştirmek ve ülkenin modernleşmesini sağlamak açısından pek çok faydası oldu. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kurulan köy enstitüleri matematik, Türkçe, fizik, tarih gibi temel derslerin yanı sıra ziraat, sanat ve teknik alanlarda da halka eğitim veriyordu. Ayrıca burada eğitim alan kişiler ileride öğretmenlik, müzisyenlik, yazarlık gibi meslekleri icra ediyordu. Örneğin Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Ali Dündar, Pakize Türkoğlu köy enstitülerinde eğitim alan düşünür ve yazarlar arasındadır.

Karma eğitimin yapıldığı, öğrencilerin yönetimde söz sahibi olduğu, müdür de dahil olmak üzere herkesin tek tip üniforma giydiği köy enstitüleri, zamanla bazı siyasi sebeplerden ötürü kapanma tehdidi ile karşılaştı. Sonuç olarak, köy enstitüleri 27 Ocak 1954 yılında kapatıldı.

Köy Enstitüleri ve Topluma Etkileri

Enstitü Ne Demektir?

Özel bir konuda araştırma yapmak için belirli bir amaç çerçevesinde kurulan organize kuruluşlara enstitü denir. Enstitüler, mesleki amaçlarla ortaya çıkabileceği gibi, üniversitelerin bir parçası olarak da kurulabilir. Enstitü kelimesi etimolojik olarak Fransızca “araştırma kurumu” anlamına gelen “institut”, Latince “kurum, kurulmuş şey” anlamına gelen “institutus” kelimesinden gelmektedir.

Enstitü anlamı için: https://istanbulbogazicienstitu.com/enstitu-ne-demek

Köy Enstitülerinin Kurulma Amaçları Nelerdir?

  • Türkiye’nin kırsal kesimlerindeki eğitim seviyesini artırmak
  • Okuma-yazma oranını yükseltmek
  • Okullaşma oranını artırmak
  • İlkokul öğretmeni yetiştirmek
  • İş ve eğitimi bir araya getirmek
  • Halkın sanat, ziraat gibi alanlarda daha bilinçli olmasını sağlamak
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin modernleşmesinin önünü açmak

Köy Enstitüleri Toplum Kalkınmasında Nasıl Bir Rol Oynamıştır?

Cumhuriyet’in ilk kurulduğu zamanlarda, Türkiye’nin okuma-yazma oranı %5’lerde bile değildi. Halkın çoğunluğu kırsal kesimlerde yaşıyordu ve bu kişilerin eğitim seviyesini artırmak için kente göç etmelerini sağlamak demografik yapıyı bozabilirdi. Dolayısıyla köy enstitülerinin kurulması hem eğitim sorununun kırsal kesimdeki kişileri göç ettirmeye gerek kalmadan çözülmesini sağladı hem de Türkiye’nin okuma-yazma oranını artırdı. Köy enstitüleri, kırsal kesimdeki öğretmen ve eğitim ihtiyacını karşıladı. Sadece temel eğitim alanında değil, ziraat alanında da halkın daha bilgili olmasına yardımcı oldu. Köy enstitüleri, işe dayalı eğitim verdiği için çok sayıda kişinin meslek sahibi olmasını sağladı. Nitekim Fakir Baykurt, Pakize Türkoğlu, Ali Dündar’ın da dahil olduğu yazarların ve düşünürlerin yetişmesine katkı sundu.

Köy Enstitüleri Türkiye Cumhuriyeti’nin Kalkınmasına Etki Etmiş midir?

Köy enstitüleri Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik, sosyal vb. alanlarda kalkınmasında etkili olmuştur. Örneğin bu kurumlarda verilen ziraat dersleri, halkın tarım alanında daha bilinçli bir rol üstlenmesini sağlamıştır. Bu dersler, Türkiye’deki boş tarım alanlarının canlanmasına katkıda bulunmuştur. Köy enstitüleri, kooperatiflerin kurulmasına önayak olmuş ve böylece ekonominin canlanmasına destek vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu