Öğrencinin Yazacağı Dilekçe;

 

………………… Lisesi Müdürlüğüne

…… sınıfının ….. numaralı öğrencisiyim, öğrenimime 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren ….. alanında devam etmek istiyorum, bilginize sunar, gereğini arz ederim.

Ad-Soyad,
İmza

 

Velinin Yazacağı Dilekçe;

 

………………… Lisesi Müdürlüğüne

Velisi bulunduğum …… sınıfının ……… numaralı öğrencisi ……..’nin öğrenimine 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren ….. alanında devam etmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Gereğinin yapılmasını arz ederim

Ad-Soyad
İmza