Montessori Eğitim

Montessori, her çocuğun bir birey olduğunu kabul ederek, onlara öğrenme tutkusu katmak, kendilerini gerçekleştirmeyi sağlamak, bağımsız ve özgür yaşayabilmelerini desteklemek amaçlarını taşıyan bir eğitim metodudur.

Montessori eğitimi, her bireyin içerisinde taşıdığı potansiyel kişiliği ortaya çıkarma doğrultusunda uygulanır. Her çocuğun bir birey olarak öğrenme hızları, ilgi alanları, becerileri, çalışma biçimleri farklıdır. Bu doğrultuda çocuğa özel esnek bir eğitim sistemi kurulduğunda çocuk sahip olduğu yetenekleri maksimum seviyede geliştirebilir.

Montessori Felsefesi

Montessori Etkinlikleri

Montessori eğitimini destekleyen temel prensipler içerisinde çocuğun duyarlılık evreleri doğrultusunda uygun ortam ve etkinliklerin hazırlanması bulunur. Duyarlılık evreleri çocuğun 0-6 yaş arasında sahip olduğu öğrenme kapasitesini tanımlar. Belirli zamanlarda belirli konulardaki öğrenme kapasiteleri çok daha yüksek olur. Bu dönemlerin verimli geçirilmesi, çocuğun da yeteneklerinin maksimum düzeyde ortaya çıkmasını sağlar.

  • 1 yaş etkinlikleri; Çocuklarda 1 yaş; hareket, konuşma, duyulara hassaslık ön plandadır.
  • 2 yaş etkinlikleri; Çocuklarda 2 yaş; hareket, konuşma, dil gelişimi, duyulara hassaslık, müzik ön plandadır.
  • 3 yaş etkinlikleri; Çocuklarda 3 yaş; matematik ve uzamsal bilgilerin çocuğun hayatına girdiği dönemdir. Hareket, dil gelişimi, duyulara hassaslık evreleri de devam eder.
  • 4 yaş etkinlikleri; Çocuklarda 4 yaş; hareket, matematik, uzamsal ilişkiler, dil gelişimi, duyulara hassaslık ön plandadır.
  • 5 yaş etkinlikleri; Çocuklarda 5 yaş; hareket, matematik, uzamsal ilişkiler, dil gelişimi, duyulara hassaslık ön plandadır. 4 yaş etkinlikleri ile benzer konularda ancak gelişmiş olarak kurgulanabilir.
  • 6 yaş etkinlikleri; Çocuklarda 6 yaş; okul öncesi son dönemdir. Hareket, matematik, uzamsal ilişkiler, dil gelişimi, duyulara hassaslık ön plandadır.

Montesori Etkinlikleri Neden Önemlidir?

Montessori etkinlikleri, çocuğun duyarlılık dönemi doğrultusunda, her etkinlik bir yetiyi geliştirecek şekilde hazırlanır. Duyarlılık dönemleri eşsizdir ve çocuklar hayatlarının sonraki dönemlerinde tekrar elde edemeyecekleri öğrenme kapasitesine sahip olurlar.

Montessori etkinlikleri 5 ana başlıkta incelenir; günlük yaşam etkinlikleri, duyusal etkinlikler, dil etkinlikleri, matematik etkinlikleri, kozmik/kültür etkinlikleri.

Günlük yaşam etkinlikleri, çocuğun günlük yaşam içerisinde kendi işini yapabilmesi ve kendi kendine yetebilmesini sağlar. Bu yeti, çocuğa özgüven aşılar.

Duyusal etkinlikler, sahip olunan 5 duyunun gelişimine odaklanır. Montessori’ye göre çocuklar bilgileri doğrudan zihinleriyle değil duyuları aracılığıyla alırlar. Bu nedenle Montessori eğitim metodunda duyu gelişimi, zeka gelişimi ve algı açıklığı açısından çok önemlidir.

Dil etkinlikleri doğumdan itibaren ilk olarak konuşma, kendini ifade etme, anlama olarak kurgulanır. Daha sonraki dönemde yazma ve okuma olarak devam eder. Çocuğun kendini ifade etmesi ve okula hazırlanması açısından önemlidir.

Matematik etkinlikleri, çocuğun analitik düşünebilmesini, soyut matematik kavramların somut materyallerle anlayabilmesini sağlamak için kurgulanır. Bu şekilde okulda çocuklara korkutucu gelen Matematik dersi, sevilen ve keyif alınan bir alana dönüşür.

Kozmik kültür etkinlikleri içerisinde ise çok geniş bir yelpaze bulunur. Dünya, çevre, bitkiler, diğer canlılardan, tarih ve sosyal bilgilere kadar birçok konuya değinir. Böylece çocuk donanımlı olarak okula ve hayata hazırlanır.

Tüm bu özellikler doğrultusunda Montessori eğitim metodu, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, kendi kendine yetebilen, üretken, çevreye ve diğer canlılara saygılı bireyler yetişmesini sağlar.

Yurtta Kalacaklara Tavsiyeler başlıklı yazımızı okuyarak, sizde bilgi sahibi olabilirsiniz.


Bilginin Deposu

Üniversiteye Hazırlık Rehberi olan Bilginin Deposu, Sizlere YKS Sınavı için Ders Notları, Deneme Sınavları, PDF Arşivi, Meslek Rehberi, Çalışma Programlarını hazırlamak için yardımcı bir Eğitim Bloğudur.

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir