Otrar Faciası

Otrar faciası, Moğol imparatoru Cengiz Han ve Harzemşah hükümdarı Sultan Alâeddin Muhammet arasında olmuştur. Bu facia Harzemşahların yıkılmasına neden olmuştur. Buna ise bir elçi neden olmuştur. 1206 yılında kurulan Moğollar, Cengiz Han hükümdarlığında birçok yeri fethederek hızla büyüdüler. Bu büyümede Cengiz Han’ın teknolojiye önem vermesiyle gerçekleşmiştir. Sürekli ordusunu ve ekipmanlarını yenileyerek her zaman üstün geliyordu. Artan özgüvenleriyle gözlerini batıya dikerek birçok sefer yaptılar.

Çin kalelerine saldırılar düzenleyen Cengiz Han, teslim olanları affederken direnenleri öldürüyordu. Daha fazla direnemeyen Çin, Pekin’i kaybederek vergi vermeyi kabul etti. Orta Asya’da ikamet eden Türk-İslam devleti olan Harzemşahlar dönemin en güçlü devletlerindendi. Cengiz Han’ın Çin’i işgal etmesiyle burada gözü olan Harzemşahların da planları suya düşmüş oluyordu. Moğolların büyük tehlike olacağını düşünen Sultan Alaeddin, Cengiz Han’la bir anlaşma yaptı.

Otrar Savaşının Gelişimi

Cengiz Han bir kervan yolladığı sırada Ita valisi tarafından bölgede durduruldu. Vali, burada hainlerin olduğunu düşünerek kervana el koydu ve bazılarını öldürdü. Bunun öğrenen Cengiz Han, elçisini Sultan Alaeddin’e göndererek bunun telafi edilmesini istedi. Fakat Alaeddin, kendini üstün gördüğü için baş elçinin kafasını kesip diğerlerinin de yüzlerini yakmıştır. Cengiz Han ise 200 bin kişilik ordu hazırlayarak, Otrar Vadisi’ne doğru yola çıktı. Cengiz Han’ın ilk hedefi Ita Valisi idi. 5 ay süren kuşatma sonucunda esir alınan İnalcık, yüzüne kaynar gümüş dökülerek öldürüldü. Burada işini bitiren Cengiz Han’ın sıradaki hedefi Sultan Alâeddin’di.

Semerkant’a doğru ordusunu yönlendirirken, Alâeddin de buraya ordu çıkarttı. Fakat Cengiz Han hızlı bir manevrayla şaşırtma yaparak ordusunu Buhara’ya gönderdi. Daha sonra kendilerinden üstün olan Harzemşah ordusuna saldırarak tüm orduyu yok etti. Semerkant’ın sonu da Otrar Faciası gibi olmuştu. Sultan Alaeddin ise söylentilere göre kaybedileceğini anlayınca kaçmış ve bir adada hayatını kaybetmiştir. Böylelikle kendine güvenen Harzemşahlılar, Cengiz Han karşısında büyük bir yenilgi almışlardır. Bu sayede önü açılan Cengiz Han ise yeni zafer planları yapmaya başlamıştır.

Ayrıca Türklerin Tarih boyunca yaptığı diğer savaşlar hakkında da bilgi sahibi olmak isterseniz; Türklerin Tarihte Yaptıkları Savaşlar yazımızı okuyabilirsiniz.


Bilginin Deposu

Üniversiteye Hazırlık Rehberi olan Bilginin Deposu, Sizlere YKS Sınavı için Ders Notları, Deneme Sınavları, PDF Arşivi, Meslek Rehberi, Çalışma Programlarını hazırlamak için yardımcı bir Eğitim Bloğudur.

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir