Talas Savaşı – 751

Talas Savaşı Kaç Yılında Oldu? Nerede ve Neden Oldu? Sonuçları ve Önemi Nedir? Kimler Arasında oldu? Türklerin İslamiyeti Kabulü ile Talas Savaşı hakkındaki bilgiler, bu yazımızda.

Talas Savaşı, 751 yılında yapılmış olup, Çinliler ve Arapların yapmış olduğu tarihte büyük yankı uyandıran savaşlardan biridir. Talas ırmağında buluşan iki ordu büyük mücadele içine girmeye hazırlanıyorlardı.

Karluk ve Yağma Türkleri, Çin hâkimiyetinden endişe duydukları için Arapların yanında yer alarak savaşı beraber kazanmışlardır. İslam dininin tüm dünyaya yaymaya çalışan Araplar ile Türklerin buluşması tarihsel açıdan da oldukça önemlidir.

Talas Savaşı Haritası
Talas Savaşının Haritası

Talas Savaş Gelişimi

Göktürkleri yıktıktan sonra Türk Hanoğulları’nın elindeki Taşkent’e göz diken ve Çin’e hükmeden Tang ailesi, valilerinden birini göndererek burayı zapt etti. Esir alınan Taşkent hükümdarı öldürülünce, oğlu diğer Türk ailelerini savaşa çağırdı. Türkler gücüne güç katmak için Abbasilerden yardım istediler.

Tüen-en beraberindeki orduyla Talas şehrindeki 100bin kişilik Çin ordusu karşılaştı. 5 gün boyunca gece gündüz süren savaşta onlarca kayıp verildi. Karlukluların stratejisi savaşta gidişatı değiştirdi. 

Çin kuvvetlerinin arkasından dolanmayı akıl eden Karluklar savaşı bitirecek darbeyi yaptılar. Binlerce Çin askeri ölürken Kao Sien-tche ise kaçtı. Savaş Türk, Çin ve İslam devletleri açısından önemli değişikliklere yol açtı. Savaşın kazanılmasıyla Çinliler, Batı Türkistan’a bir daha geçemediler.

Talas Savaşı Belgeseli

TRT Belgesel’in hazırladığı Talas Savaşının Belgeselinde birçok konuyu da görebilirsiniz.

Talas Savaşının Sonuçları

Talas savaşının dünya tarihi açısından birçok sonucu oldu. Öncelikle Karluklar kendi devletini kurdular. Bunun yanında Türklerle Müslümanlar arasında dostluk ilişkileri geliştir. Bu ilişkiler neticesinde Türkler, İslamiyet’i benimsediler.

Araplar Türklerden kâğıt yapmasını öğrenince kâğıtlar, Akdeniz’e doğru gidişat gösterdi. Bu sayede Araplar ile medeniyetin dünyaya yayılması hızlandı. Bu savaşla beraber Türkler Çin’in Orta Asya’ya egemen olmasını engelleyerek, bağımsızlıklarına devam etmelerini sağladı.

Başta Karluk boyu olmak üzere diğer Türk devletleri de zaman içinde Müslüman olmaya başladı. Kâğıt yapmasını bilen Çinlilerden kâğıt tekniği öğrenilerek medeniyete atılan adımlar hızlanmaya başladı. Bu savaştan sonra Abbasiler de Müslümanlara olan bakış açısını değiştirerek onlara eşit yaklaşmaya başlamıştır.

Ayrıca ümmetçi anlayış gelişerek kültürel dayanışma artmaya başladı. Bağdat şehri kurulduktan sonra ise başkent buraya taşınarak kültürel ve dini etkinlikler artmaya başladı. Akılcı çözümler çoğalarak Yunan felsefecilerinin eserleri Arapçaya çevrilip, yeni fikirler ortaya atılmaya başlanmıştır. Böylelikle Müslümanlar ve Türkler arasında giderek artan bir dayanışma oluşmaya başlamıştır.

Ayriyeten Türklerin Yaptığı Savaşları ve Türklerin Kaybettiği Savaşlar başlıklı yazılarımızı okumanızı tavsiye ederiz.


Bilginin Deposu

Üniversiteye Hazırlık Rehberi olan Bilginin Deposu, Sizlere YKS Sınavı için Ders Notları, Deneme Sınavları, PDF Arşivi, Meslek Rehberi, Çalışma Programlarını hazırlamak için yardımcı bir Eğitim Bloğudur.

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir