Planlı Sanayileşme Dönemi - Atatürk Dönemi Ekonomi - Bilginin Deposu

Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları ve Gelişmeler (1929-1938)

Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları ve Gelişmeler – 1929-1938 Cumhuriyetin ilk yıllarında alınan ekonomik ve siyasi kararlar tamamen yeni devletin temellerini oluşturmaya yönelikti. Nitekim İzmir İktisat Kongresi çerçevesinde alınan kararlar ve uygulamalar bunun için güzel bir taban oluşturmuştu. 1929 tarihi itibariyle Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları çerçevesinde çeşitli kalkınma planları devreye koyulmuş, Devamı…

Atatürk ve Ekonomi - Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları - Bilginin Deposu

Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları ve Gelişmeler (1923-1929)

Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları ve Gelişmeler – 1923-1929 Düşünün ki bir ülke savaştan yeni çıkmış ve yeni bir yönetim sistemiyle gelecek için adımlar atıyor. Bu adımları atarken ekonomi yerlerde, ülkede en ufak bir yatırım alanı yok. Ancak yeni kurulan hükümet bu konuda çok radikal kararlar alarak çeşitli adımlar atmıştır. Cumhuriyetin Devamı…

Talas Savaşı ve Türklerin İslamiyet'i Kabulü (751)

Talas Savaşı ve Türklerin İslamiyet’i Kabulü (751)

Talas Savaşı – 751 Talas Savaşı Kaç Yılında Oldu? Nerede ve Neden Oldu? Sonuçları ve Önemi Nedir? Kimler Arasında oldu? Türklerin İslamiyeti Kabulü ile Talas Savaşı hakkındaki bilgiler, bu yazımızda. Talas Savaşı, 751 yılında yapılmış olup, Çinliler ve Arapların yapmış olduğu tarihte büyük yankı uyandıran savaşlardan biridir. Talas ırmağında buluşan iki Devamı…

Bağdat Seferi, Fethi Sebepleri ve Sonuçları Neledir?

Bağdat Seferi, Fethi Sebepleri ve Sonuçları Neledir?

Bağdat Seferi ve Fethi Bağdat Seferi öncesini konuşalım başlamadan önce. Dandanakan Savaşı, Selçuklular adına oldukça büyük bir başarıdır. Bu başarıyı taçlandırmak isteyen ileri gelenler tarafından Tuğrul Bey, Sultan ilan edildi. Zekası, cesareti, hoşgörüsüyle hem kendi halkı hem de diğer devletler tarafından saygı gören bir kişilikti. Bu özellikleriyle İslam dünyasına da Devamı…

Otrar Faciası Nedir, Hakkında Kısaca, Kaç Yılında Oldu?

Otrar Faciası Nedir, Hakkında Kısaca, Kaç Yılında Oldu?

Otrar faciası, Moğol imparatoru Cengiz Han ve Harzemşah hükümdarı Sultan Alâeddin Muhammet arasında olmuştur. Bu facia Harzemşahların yıkılmasına neden olmuştur. Buna ise bir elçi neden olmuştur. 1206 yılında kurulan Moğollar, Cengiz Han hükümdarlığında birçok yeri fethederek hızla büyüdüler. Bu büyümede Cengiz Han’ın teknolojiye önem vermesiyle gerçekleşmiştir. Sürekli ordusunu ve ekipmanlarını Devamı…

Türk Tarihinin Kronolojisi - Savaşlar 

Türk Tarihinin Kronolojisi – Savaşlar 

Türk Tarihinin Kronolojisi – Savaşlar 375 Kavimler Göçü 639 Kürşad Ayaklanması 720 Şantan Savaşı 751 Talas Savaşı 1038 Nesa ve Serahs Savaşları 1040 Dandanakan Savaşı 1048 Pasinler Savaşı 1055 Bağdat Seferi 1071 Malazgirt Savaşı 1096 I.Haçlı Seferi 1145 II. Haçlı Seferi 1141 Katvan Savaşı 1176 Miryakefalon Savaşı 1187 Hıttin Savaşı Devamı…

Babai İsyanı, Ayaklanması Hakkında, Kısaca Nedir?

Babai İsyanı, Ayaklanması Hakkında, Kısaca Nedir?

Babai İsyanı İsyan Büyük Selçuklu döneminde çıkmış önemli bir isyandır. Baba İlyas önderliğinde ortaya çıkan Babai İsyanı, 1239 yılında meydana gelmiştir. İsyan bastırılsa da etkileri uzun yıllar sürmeye devam etmiştir. Dinsel ve siyasal bir isyan olan Babai İsyanı, Güneydoğu Anadolu’da ortaya çıkan ve baskıcı yönetime karşı duran bir ayaklanma olmuştur. Devamı…

Pasinler Savaşı Hakkında, Nedeni, Sonucu, Önemi Nedir?

Pasinler Savaşı Hakkında, Nedeni, Sonucu, Önemi Nedir?

Pasinler Savaşı Bizans kuvvetlerinin Musa Yabgu’nun oğlu Hasan Bey’in etrafını Pasinler çevresinde sarmasıyla durum kötüleşmiştir. Cesurca çarpışan Hasan Bey, Pasinler çevresinde şehit oldu. İbrahim Yinal ve Kutalmış’ın görevlendirildiği bu savaş büyük bir zafere neden olacaktı. Türk tarihine adını yazdıran Pasinler Savaşı, 18 Eylül 1048 yılında yapılmıştır. Savaş, Selçuklular ve Bizanslılar Devamı…

Türklerin Kaybettiği Savaşlar, Yenildiği Savaşlar

Türklerin Kaybettiği Savaşlar, Yenildiği Savaşlar

Türklerin Kaybettiği Savaşlar Türk tarihinin ne kadar kazanmış efsane savaşları bulunsa da kaybettiği savaşlarda önem arz ediyor. Bu savaşlar sayesinde dönemin durumu iyi analiz edilerek çıkarımlar yapılmaktadır. Türklerin kaybettiği savaşlar içinde dönemin sorunları, iç işleri ve dış işleri gibi nedenlerden devlet oldukça etkilenmiştir. Türk tarihine hayran olanlar için +10 adet Devamı…

Sırpsındığı Savaşı, Nedir, Hakkında

Sırpsındığı Savaşı

Sırpsındığı Savaşı 1364 yılında gerçekleştirilen Sırpsındığı Savaşı, Osmanlı tarihi açısından tezahürü oldukça büyüktür. Macar, Sırp, Bulgar krallıkları ve Eflak prenslikleri arasında yapılan savaş, Osmanlı Devletinin balkanlardan atmak için yapılmıştır. Rumeli de ilerleyişi hızlanan Osmanlı’ya dur demek için hazırlanan haçlı ittifakının başına Macar Kralı Layoş bulunuyordu. Papa 5. Urban’ın topladığı ordunun Devamı…

Üçüncü Haçlı Seferi

Üçüncü Haçlı Seferi 1176 yılında Eyyubiler Devleti’ni kuran, Selahattin Eyyubi Şam’ı ele geçirdikten sonra gücüne güç kattı. Bundan sonraki ilk hedef haçlılar olacaktı. Hıttin Savaşı’nda Kudüs kralını esir alan Eyyubi, Kudüs’ü işgalini hızlandırdı. 13 günlük kuşatma öncesinde Akka, Beyrut, Sayda gibi yerleri alan Eyyubi, Kudüs’e gelerek burayı da 1187 yılında Devamı…

Yassı Çemen Savaşı

Yassı Çemen Savaşı Ahlat Kalesi olayı ve iki devlet arasında yapılan kötü mektuplaşmalar ortamı kızıştırıyordu. Sultan Keykubat bu işe bir son vermek için ordusunu toplayarak Erzincan’a doğru yol aldı. Buna hazırlıklı olan Celalettin Harezm, onu Yassı Çemen ovasında bekliyordu. Harezmşahlılar, Moğol istilaları nedeniyle güçsüzleşmiş ve iki devletinde Müslüman olması onları Devamı…