Talas Savaşı ve Türklerin İslamiyet'i Kabulü (751)

Talas Savaşı ve Türklerin İslamiyet’i Kabulü (751)

Talas Savaşı – 751 Talas Savaşı Kaç Yılında Oldu? Nerede ve Neden Oldu? Sonuçları ve Önemi Nedir? Kimler Arasında oldu? Türklerin İslamiyeti Kabulü ile Talas Savaşı hakkındaki bilgiler, bu yazımızda. Talas Savaşı, 751 yılında yapılmış olup, Çinliler ve Arapların yapmış olduğu tarihte büyük yankı uyandıran savaşlardan biridir. Talas ırmağında buluşan iki Devamı…

Bağdat Seferi, Fethi Sebepleri ve Sonuçları Neledir?

Bağdat Seferi, Fethi Sebepleri ve Sonuçları Neledir?

Bağdat Seferi ve Fethi Bağdat Seferi öncesini konuşalım başlamadan önce. Dandanakan Savaşı, Selçuklular adına oldukça büyük bir başarıdır. Bu başarıyı taçlandırmak isteyen ileri gelenler tarafından Tuğrul Bey, Sultan ilan edildi. Zekası, cesareti, hoşgörüsüyle hem kendi halkı hem de diğer devletler tarafından saygı gören bir kişilikti. Bu özellikleriyle İslam dünyasına da Devamı…

Otrar Faciası Nedir, Hakkında Kısaca, Kaç Yılında Oldu?

Otrar Faciası Nedir, Hakkında Kısaca, Kaç Yılında Oldu?

Otrar faciası, Moğol imparatoru Cengiz Han ve Harzemşah hükümdarı Sultan Alâeddin Muhammet arasında olmuştur. Bu facia Harzemşahların yıkılmasına neden olmuştur. Buna ise bir elçi neden olmuştur. 1206 yılında kurulan Moğollar, Cengiz Han hükümdarlığında birçok yeri fethederek hızla büyüdüler. Bu büyümede Cengiz Han’ın teknolojiye önem vermesiyle gerçekleşmiştir. Sürekli ordusunu ve ekipmanlarını Devamı…

Türk Tarihinin Kronolojisi - Savaşlar 

Türk Tarihinin Kronolojisi – Savaşlar 

Türk Tarihinin Kronolojisi – Savaşlar 375 Kavimler Göçü 639 Kürşad Ayaklanması 720 Şantan Savaşı 751 Talas Savaşı 1038 Nesa ve Serahs Savaşları 1040 Dandanakan Savaşı 1048 Pasinler Savaşı 1055 Bağdat Seferi 1071 Malazgirt Savaşı 1096 I.Haçlı Seferi 1145 II. Haçlı Seferi 1141 Katvan Savaşı 1176 Miryakefalon Savaşı 1187 Hıttin Savaşı Devamı…

Babai İsyanı, Ayaklanması Hakkında, Kısaca Nedir?

Babai İsyanı, Ayaklanması Hakkında, Kısaca Nedir?

Babai İsyanı İsyan Büyük Selçuklu döneminde çıkmış önemli bir isyandır. Baba İlyas önderliğinde ortaya çıkan Babai İsyanı, 1239 yılında meydana gelmiştir. İsyan bastırılsa da etkileri uzun yıllar sürmeye devam etmiştir. Dinsel ve siyasal bir isyan olan Babai İsyanı, Güneydoğu Anadolu’da ortaya çıkan ve baskıcı yönetime karşı duran bir ayaklanma olmuştur. Devamı…

Pasinler Savaşı Hakkında, Nedeni, Sonucu, Önemi Nedir?

Pasinler Savaşı Hakkında, Nedeni, Sonucu, Önemi Nedir?

Pasinler Savaşı Bizans kuvvetlerinin Musa Yabgu’nun oğlu Hasan Bey’in etrafını Pasinler çevresinde sarmasıyla durum kötüleşmiştir. Cesurca çarpışan Hasan Bey, Pasinler çevresinde şehit oldu. İbrahim Yinal ve Kutalmış’ın görevlendirildiği bu savaş büyük bir zafere neden olacaktı. Türk tarihine adını yazdıran Pasinler Savaşı, 18 Eylül 1048 yılında yapılmıştır. Savaş, Selçuklular ve Bizanslılar Devamı…

Türklerin Kaybettiği Savaşlar, Yenildiği Savaşlar

Türklerin Kaybettiği Savaşlar, Yenildiği Savaşlar

Türklerin Kaybettiği Savaşlar Türk tarihinin ne kadar kazanmış efsane savaşları bulunsa da kaybettiği savaşlarda önem arz ediyor. Bu savaşlar sayesinde dönemin durumu iyi analiz edilerek çıkarımlar yapılmaktadır. Türklerin kaybettiği savaşlar içinde dönemin sorunları, iç işleri ve dış işleri gibi nedenlerden devlet oldukça etkilenmiştir. Türk tarihine hayran olanlar için +10 adet Devamı…

Sırpsındığı Savaşı, Nedir, Hakkında

Sırpsındığı Savaşı

Sırpsındığı Savaşı 1364 yılında gerçekleştirilen Sırpsındığı Savaşı, Osmanlı tarihi açısından tezahürü oldukça büyüktür. Macar, Sırp, Bulgar krallıkları ve Eflak prenslikleri arasında yapılan savaş, Osmanlı Devletinin balkanlardan atmak için yapılmıştır. Rumeli de ilerleyişi hızlanan Osmanlı’ya dur demek için hazırlanan haçlı ittifakının başına Macar Kralı Layoş bulunuyordu. Papa 5. Urban’ın topladığı ordunun Devamı…

Üçüncü Haçlı Seferi

Üçüncü Haçlı Seferi 1176 yılında Eyyubiler Devleti’ni kuran, Selahattin Eyyubi Şam’ı ele geçirdikten sonra gücüne güç kattı. Bundan sonraki ilk hedef haçlılar olacaktı. Hıttin Savaşı’nda Kudüs kralını esir alan Eyyubi, Kudüs’ü işgalini hızlandırdı. 13 günlük kuşatma öncesinde Akka, Beyrut, Sayda gibi yerleri alan Eyyubi, Kudüs’e gelerek burayı da 1187 yılında Devamı…

Yassı Çemen Savaşı

Yassı Çemen Savaşı Ahlat Kalesi olayı ve iki devlet arasında yapılan kötü mektuplaşmalar ortamı kızıştırıyordu. Sultan Keykubat bu işe bir son vermek için ordusunu toplayarak Erzincan’a doğru yol aldı. Buna hazırlıklı olan Celalettin Harezm, onu Yassı Çemen ovasında bekliyordu. Harezmşahlılar, Moğol istilaları nedeniyle güçsüzleşmiş ve iki devletinde Müslüman olması onları Devamı…

İkinci Haçlı Seferi

İkinci Haçlı Seferi

İkinci Haçlı Seferi ( 1147-1149 ) Selçukluların Urfa’yı fethetmesiyle birlikte Avrupa yeni bir haçlı seferleri oluşturmaya karar kılmıştır. II. Haçlı Seferi, Papa III. Eugenius tarafından hazırlık aşamasına alınmıştır. Sefere, Fransa Kralı ve Alman kralı da katıldı. Bunun ilk seferden farkı iki adet güçlü krallıkla yönetilmesi olacaktı. Urfa’nın kaybedilmesini mecburen kabullenen Devamı…

Hıttin Savaşı

Hıttin Savaşı   Kudüs’te kurulan hristiyan krallığı tam 88 yıl boyunca buraya hükmediyordu. Selahattin Eyyubi ise bu hâkimiyete son vermek istiyordu. Mısır ve Suriye’den ordu toplayarak buna son vermek isteyen Eyyubi, askerler ile birlikte Şam’a geldi. Bu sırada Kudüs Krallığı’nda iç karışıklıklar meydana geliyordu. Bundan faydalanmak isteyen Eyyubi bazı beyliklerle Devamı…