Temel Yeterlilik Testi (TYT) Nedir? TYT Net Arttırma

Temel Yeterlilik Testi Nedir; Öğrencilerin eğitim yaşamlarına ve hatta sonraki iş yaşamlarını doğrudan etkileyecek olan üniversiteye giriş sınavlarındaki uygulanan sistemler 2000’li yıllarda birkaç defa değişikliğe uğradı.

TYT NEDİR?

Yine önemli ve köklü bir değişime uğrayan üniversite sınavı milyonlarca öğrencinin kafasının karışmasına neden oluyor. Son olarak 2 kademeli olarak uygulanmaya başlanan üniversiteye giriş sınavı yine iki kademeli olarak uygulanacak ancak önemli değişimlerle. Bir nevi daha önce uygulanan sınav sistemindeki YGS ile eş değer yapıya sahip olsa da biraz daha farklı bir sınav sistemidir. Bu kapsamda TYT olarak açılanan üniversiteye giriş sınavının ilk kademesi Temel Yeterlilik Testi olarak isimlendiriliyor.

Temel Yeterlilik Testi Nedir?
Temel Yeterlilik Testi Nedir?

Temel Yeterlilik Testinde Hangi Konular Var?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile milyonlarca öğrencinin sözel ve sayısal alanlarda öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerini kapsayan bir niteliğe sahiptir. Temel Yeterlilik Testi kapsamında yer alacak dersler ise;

  • Türkçe,
  • Sosyal Bilimler,
  • Temel Matematik,
  • Fen Bilimleri,

Alanları şeklinde yer alacak. Yani milyonlarca öğrenci sabah uygulanacak bu ilk oturumda bu alanlardaki konulardan hazırlanacak sorular için ter dökecek. Temel Yeterlilik Testi kapsamında Türkçe testleri temel olarak Türkçe’ yi doğru kullanma, okuduğunu doğru anlama ve yorumlama, kelime haznesinin, temel cümle bilgisinin ve imla kurallarını kullanma becerilerinin sınanacağı açıklandı. Buna karşın temel matematik testlerinde ise temel matematik kavramlarının kullanımı ve bu kavramları kullanarak işlem gerçekleştirme, temel matematiksel ilişkilerle soyut işlemler gerçekleştirilmesi, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini normal hayatta uygulama yetileri sunacak. Sosyal bilimler testi ise coğrafya, din kültürü, felsefe ve tarih kapsamında bulunurken, fen bilimleri testi grubu ise biyoloji, fizik, kimya alanları kapsamında bulunacak.

Daha önceki sınav sistemi YGS’ de adaylar için 6 farklı puan türü oluşturulurken, TYT ile birlikte artık bir adet puan hesaplaması gerçekleştirilecek. Öğrencilerin TYT’ de en düşük 150 puan almaları halinde TYT puanı ve girdiği ikinci oturumda (YKS) alacağı puanla beraber hesaplanacak. Bu iki sınavda alınan puanların hesaplamasının Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan gruplarından en az bir tanesinin 180 puan ve üzeri olması durumunda o alanda üniversite tercihlerinde bulunabilecek.


Bilginin Deposu

Üniversiteye Hazırlık Rehberi olan Bilginin Deposu, Sizlere YKS Sınavı için Ders Notları, Deneme Sınavları, PDF Arşivi, Meslek Rehberi, Çalışma Programlarını hazırlamak için yardımcı bir Eğitim Bloğudur.

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir