Türk Tarihinin Kronolojisi – Savaşlar

 • 375 Kavimler Göçü
 • 639 Kürşad Ayaklanması
 • 720 Şantan Savaşı
 • 751 Talas Savaşı
 • 1038 Nesa ve Serahs Savaşları
 • 1040 Dandanakan Savaşı
 • 1048 Pasinler Savaşı
 • 1055 Bağdat Seferi
 • 1071 Malazgirt Savaşı
 • 1096 I.Haçlı Seferi
 • 1145 II. Haçlı Seferi
 • 1141 Katvan Savaşı
 • 1176 Miryakefalon Savaşı
 • 1187 Hıttin Savaşı
 • 1189 III.Haçlı Seferi
 • 1204 IV.Haçlı Seferi
 • 1218 Otrar Faciası
 • 1230 Yassıçimen Savaşı
 • 1240 Baba İshak(Babailer) İsyanı
 • 1243 Kösedağ Savaşı
 • 1260 Ayn Calud Savaşı
 • 1302 Koyunhisar (Baphaeon) Savaşı
 • 1326 Bursanın Fethi
 • 1329 Maltepe (Palekanon) Savaşı
 • 1331 İznik’in Fethi
 • 1337 İzmit’in Fethi
 • 1352 Dimetoka Meydan Muharebesi
 • 1362 Edirne’nin Fethi
 • 1363 Sazlıdere Savaşı
 • 1364 Sırpsındığı Savaşı
 • 1371 Çirmen Savaşı
 • 1389 I.Kosova Savaşı
 • 1396 Niğbolu Savaşı
 • 1402 Ankara Savaşı
 • 1416 Venediklilerle ilk deniz savaşı
 • 1419 Şeyh Bedrettin İsyanı
 • 1421 Düzmece Mustafa Olayı
 • 1430 Osmanlı-Venedik Savaşının sonu
 • 1444 Varna Savaşı, Edirne-Segedin Antlaşması
 • 1448 II.Kosova Savaşı
 • 1453 İstanbulun Fethi (29 Mayıs)
 • 1461 Trabzon’un Fethi
 • 1463 Osmanlı-Venedik Savaşının başlaması
 • 1473 Otlukbeli Savaşı
 • 1479 Venediklilerle Barışı
 • 1478 Kırım’ın Fethi
 • 1482 Cem Sultan meselesi
 • 1514 Çaldıran Savaşı
 • 1515 Turnadağ Savaşı
 • 1516 Mercidabık Savaşı
 • 1517 Ridaniye Savaşı
 • 1518 Bozoklu Celal Ayaklanması
 • 1525 Pavia Savaşı
 • 1526 Mohac Meydan Muharebesi
 • 1529 I.Viyana Kuşatması
 • 1533 Cezayir’in Osmanlı’ya katılması, İstanbul Antlaşması
 • 1534 Irakeyn Seferleri ve Bağdatın Fethi
 • 1538 Preveze Deniz Zaferi
 • 1555 Amasya Antlaşması
 • 1566 Zigetvar Seferi
 • 1571 Kıbrıs’ın Fethi, İnebahtı Deniz Savaşı
 • 1575 Osmanlı-Lehistan Savaşı
 • 1576 Vadius Seyl Savaşı
 • 1577 Osmanlı-İran Savaşlarının başlaması
 • 1590 Ferhat Paşa (İstanbul) Antlaşması
 • 1593 Osmanlı-Avusturya Savaşlarının başlaması
 • 1596 Eğri Kalesinin Fethi, Hoçova Savaşı, Kanije’nin Fethi
 • 1606 Zitvatoruk Antlaşması
 • 1611 Nasuh Paşa Antlaşması
 • 1618 Serav Antlaşması
 • 1621 Hotin Antlaşması
 • 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması
 • 1664 Vasvar Antlaşması
 • 1672 Bucaş Antlaşması
 • 1669 Girit’in Fethi
 • 1681 Bahçesaray(Çehrin) Antlaşması
 • 1683 II. Viyana Kuşatması
 • 1691 Salankamen Savaşı
 • 1696 Rusların Azak Kalesini Almaları
 • 1699 Karlofça Antlaşması
 • 1700 İstanbul Antlaşması
 • 1716 Osmanlı-Avusturya Savaşı
 • 1718 Pasarofça Antlaşması
 • 1736 Osmanlı-Rus, Osmanlı-Avusturya Savaşlarının Başlaması
 • 1739 Belgrad Antlaşması
 • 1768 Osmanlı-Rus Savaşının Başlaması
 • 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması
 • 1787 Osmanlı-Rus, Osmanlı-Avusturya Savaşlarının Başlaması
 • 1791 Ziştovi Antlaşması
 • 1792 Yaş Antlaşması
 • 1806 Osmanlı-Rus Savaşı
 • 1808 Sened-i İttifak
 • 1812 Bükreş Antlaşması
 • 1826 Vakayı vakvakiye (Çınar Olayı)
 • 1827 Navarin Olayı
 • 1829 Edirne Antlaşması
 • 1831 Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı
 • 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması, Kütahya Antlaşması
 • 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması
 • 1839 Nizip Savaşı, Tanzimat Dönemi başlangıcı
 • 1840 Londra Konferansı
 • 1841 Londra Antlaşması
 • 1853 Osmanlı-Rus Savaşı, Kırım Savaşı
 • 1856 Paris Konferansı, Islahat Fermanı
 • 1876 İstanbul(Tersane) Konferansı, I.Meşrutiyet Dönemi başlangıcı
 • 1877 Osmanlı-Rus Savaşı(93 harbi)
 • 1878 Ayastefanos(Yeşilköy) ve Berlin Antlaşması, Halepa Fermanı, İstibdat Dönemi
 • 1897 Dömeke Meydan Muharebesi
 • 1908 II.Meşrutiyet İlanı
 • 1909 31 Mart Olayı(13 Nİsan)
 • 1911 Trablusgarp Savaşı
 • 1912 Uşi Antlaşması, Balkan Savaşlarının(I.Balkan) Başlaması
 • 1913 II.Balkan Savaşı, Londra Antlaşması, Bükreş Antlaşması, İstanbul Antlaşması, Atina Antlaşması, İstanbul Antlaşması, Babı Ali Baskını
 • 1914 Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması
 • 1915 Çanakkale Cephesi’nin açılması, Çanakkale Deniz Zaferi, Anafartalar Savaşı
 • 1917  Rusya’da Bolşevik ihtilali çıkması, Brest-Litowsk Antlaşması, ABD’nin savaşa girmesi
 • 1918 Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri
 • 1919 Paris Barış Konferansı, İzmir’in işgali, M.Kemal’in Samsun’a çıkışı, Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri
 • 1920 Sevr Antlaşması, Milletler Cemiyetinin kurulması, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması,, Büyük Millet Meclisinin açılması, I.TBMM Dönemi, Bilecik Görüşmeleri, Gümrü Antlaşması, Batum Antlaşması, Gediz Muharebesi
 • 1921 Sakarya Meydan Muharbesi, Moskova Antlaşması, Ankara Antlaşması, I.İnönü Muharebesi, Londra Konferansı, Türk-Afgan Dostluk antlaşması, İstiklal marşının kabulü, Moskova dotluk ve kardeşlik antlaşması, II.İnönü Muharebesi, Aslıhanlar – Dumlupınar Taarruz Girişimleri, Eskişehir – Kütahya Muharebeleri,Sakarya Meydan Muharebesi, Kars Antlaşması, Ankara Antlaşması
 • 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz(Başkomutanlık meydan muharaebesi), Mudanya Ateşkes Antlaşması (Mütarekesi), Lozan Barış Görüşmeleri (Konferansı), Saltanatın kaldırılması
 • 1923 Lozan Barış Antlaşması, II.TBMM’ninaçılması, Cumhuriyetin ilanı, Halk Fırkası, Ankara’nın başkent ilan edilmesi, İzmir İktisat Kongresi
 • 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Nasturi İsyanı, Halifeliğin kaldırılması, 1924 Anayasasının kabulu
 • 1925 Şeyh Sait İsyanı
 • 1926 Medeni Kanun’un kabulü, Bozkurt-Lotus Olayı
 • 1928 Briand-Kellog Paktı
 • 1929 Litvinov Protokolü
 • 1932 Milletler Cemiyetine üye oluşumuz
 • 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası, Menemen Olayı, Ağrı İsyanları
 • 1933 Bursa Olayı, Vagon-Lits olayı, Razgrad Olayı
 • 1934 Balkan Antantı
 • 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Akdeniz Paktı
 • 1937 Tunceli(Dersim) Olayları, Sadabad Paktı, Nyon Konferansı ve paktı
 • 1939 Hatay(Sancak) sorununun çözülmesi
 • 1943 I.Kahire Görüşmeleri, Adana Görüşmeleri
 • 1945 Birleşmiş Milletleri(BM)
 • 1947 Truman Doktrini
 • 1948 Marshall Planı
 • 1949 NATO(Kuzey Atlantik Paktı)
 • 1950 Adnan Menderes Dönemi başlangıcı
 • 1954 Balkan Paktı (İttifakı)
 • 1955 Bağdat Paktı(Cento)
Mutlaka Bunu da İnceleyin:   Yurtta Kalmanın Avantaj ve Dezavantajları

Türk Tarihinin Kronolojisi – Savaşlar Hakkında Listemiz gördüğünüz gibidir. Eklenecek içeriklerimiz ile bu savaşların yazılı hallerini sizlere sunmaya çalışacağız. Türk Tarihi ve Tarih sevenler, Takipte kalın.


Bilginin Deposu

Üniversiteye Hazırlık Rehberi olan Bilginin Deposu, Sizlere YKS Sınavı için Ders Notları, Deneme Sınavları, PDF Arşivi, Meslek Rehberi, Çalışma Programlarını hazırlamak için yardımcı bir Eğitim Bloğudur.

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir