EğitimSavaşlarTarih

Türk Tarihinin Kronolojisi – Savaşlar 

Türk Tarihinin Kronolojisi – Savaşlar

 • 375 Kavimler Göçü
 • 639 Kürşad Ayaklanması
 • 720 Şantan Savaşı
 • 751 Talas Savaşı
 • 1038 Nesa ve Serahs Savaşları
 • 1040 Dandanakan Savaşı
 • 1048 Pasinler Savaşı
 • 1055 Bağdat Seferi
 • 1071 Malazgirt Savaşı
 • 1096 I.Haçlı Seferi
 • 1145 II. Haçlı Seferi
 • 1141 Katvan Savaşı
 • 1176 Miryakefalon Savaşı
 • 1187 Hıttin Savaşı
 • 1189 III.Haçlı Seferi
 • 1204 IV.Haçlı Seferi
 • 1218 Otrar Faciası
 • 1230 Yassıçimen Savaşı
 • 1240 Baba İshak(Babailer) İsyanı
 • 1243 Kösedağ Savaşı
 • 1260 Ayn Calud Savaşı
 • 1302 Koyunhisar (Baphaeon) Savaşı
 • 1326 Bursanın Fethi
 • 1329 Maltepe (Palekanon) Savaşı
 • 1331 İznik’in Fethi
 • 1337 İzmit’in Fethi
 • 1352 Dimetoka Meydan Muharebesi
 • 1362 Edirne’nin Fethi
 • 1363 Sazlıdere Savaşı
 • 1364 Sırpsındığı Savaşı
 • 1371 Çirmen Savaşı
 • 1389 I.Kosova Savaşı
 • 1396 Niğbolu Savaşı
 • 1402 Ankara Savaşı
 • 1416 Venediklilerle ilk deniz savaşı
 • 1419 Şeyh Bedrettin İsyanı
 • 1421 Düzmece Mustafa Olayı
 • 1430 Osmanlı-Venedik Savaşının sonu
 • 1444 Varna Savaşı, Edirne-Segedin Antlaşması
 • 1448 II.Kosova Savaşı
 • 1453 İstanbulun Fethi (29 Mayıs)
 • 1461 Trabzon’un Fethi
 • 1463 Osmanlı-Venedik Savaşının başlaması
 • 1473 Otlukbeli Savaşı
 • 1479 Venediklilerle Barışı
 • 1478 Kırım’ın Fethi
 • 1482 Cem Sultan meselesi
 • 1514 Çaldıran Savaşı
 • 1515 Turnadağ Savaşı
 • 1516 Mercidabık Savaşı
 • 1517 Ridaniye Savaşı
 • 1518 Bozoklu Celal Ayaklanması
 • 1525 Pavia Savaşı
 • 1526 Mohac Meydan Muharebesi
 • 1529 I.Viyana Kuşatması
 • 1533 Cezayir’in Osmanlı’ya katılması, İstanbul Antlaşması
 • 1534 Irakeyn Seferleri ve Bağdatın Fethi
 • 1538 Preveze Deniz Zaferi
 • 1555 Amasya Antlaşması
 • 1566 Zigetvar Seferi
 • 1571 Kıbrıs’ın Fethi, İnebahtı Deniz Savaşı
 • 1575 Osmanlı-Lehistan Savaşı
 • 1576 Vadius Seyl Savaşı
 • 1577 Osmanlı-İran Savaşlarının başlaması
 • 1590 Ferhat Paşa (İstanbul) Antlaşması
 • 1593 Osmanlı-Avusturya Savaşlarının başlaması
 • 1596 Eğri Kalesinin Fethi, Hoçova Savaşı, Kanije’nin Fethi
 • 1606 Zitvatoruk Antlaşması
 • 1611 Nasuh Paşa Antlaşması
 • 1618 Serav Antlaşması
 • 1621 Hotin Antlaşması
 • 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması
 • 1664 Vasvar Antlaşması
 • 1672 Bucaş Antlaşması
 • 1669 Girit’in Fethi
 • 1681 Bahçesaray(Çehrin) Antlaşması
 • 1683 II. Viyana Kuşatması
 • 1691 Salankamen Savaşı
 • 1696 Rusların Azak Kalesini Almaları
 • 1699 Karlofça Antlaşması
 • 1700 İstanbul Antlaşması
 • 1716 Osmanlı-Avusturya Savaşı
 • 1718 Pasarofça Antlaşması
 • 1736 Osmanlı-Rus, Osmanlı-Avusturya Savaşlarının Başlaması
 • 1739 Belgrad Antlaşması
 • 1768 Osmanlı-Rus Savaşının Başlaması
 • 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması
 • 1787 Osmanlı-Rus, Osmanlı-Avusturya Savaşlarının Başlaması
 • 1791 Ziştovi Antlaşması
 • 1792 Yaş Antlaşması
 • 1806 Osmanlı-Rus Savaşı
 • 1808 Sened-i İttifak
 • 1812 Bükreş Antlaşması
 • 1826 Vakayı vakvakiye (Çınar Olayı)
 • 1827 Navarin Olayı
 • 1829 Edirne Antlaşması
 • 1831 Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı
 • 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması, Kütahya Antlaşması
 • 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması
 • 1839 Nizip Savaşı, Tanzimat Dönemi başlangıcı
 • 1840 Londra Konferansı
 • 1841 Londra Antlaşması
 • 1853 Osmanlı-Rus Savaşı, Kırım Savaşı
 • 1856 Paris Konferansı, Islahat Fermanı
 • 1876 İstanbul(Tersane) Konferansı, I.Meşrutiyet Dönemi başlangıcı
 • 1877 Osmanlı-Rus Savaşı(93 harbi)
 • 1878 Ayastefanos(Yeşilköy) ve Berlin Antlaşması, Halepa Fermanı, İstibdat Dönemi
 • 1897 Dömeke Meydan Muharebesi
 • 1908 II.Meşrutiyet İlanı
 • 1909 31 Mart Olayı(13 Nİsan)
 • 1911 Trablusgarp Savaşı
 • 1912 Uşi Antlaşması, Balkan Savaşlarının(I.Balkan) Başlaması
 • 1913 II.Balkan Savaşı, Londra Antlaşması, Bükreş Antlaşması, İstanbul Antlaşması, Atina Antlaşması, İstanbul Antlaşması, Babı Ali Baskını
 • 1914 Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması
 • 1915 Çanakkale Cephesi’nin açılması, Çanakkale Deniz Zaferi, Anafartalar Savaşı
 • 1917  Rusya’da Bolşevik ihtilali çıkması, Brest-Litowsk Antlaşması, ABD’nin savaşa girmesi
 • 1918 Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri
 • 1919 Paris Barış Konferansı, İzmir’in işgali, M.Kemal’in Samsun’a çıkışı, Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri
 • 1920 Sevr Antlaşması, Milletler Cemiyetinin kurulması, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması,, Büyük Millet Meclisinin açılması, I.TBMM Dönemi, Bilecik Görüşmeleri, Gümrü Antlaşması, Batum Antlaşması, Gediz Muharebesi
 • 1921 Sakarya Meydan Muharbesi, Moskova Antlaşması, Ankara Antlaşması, I.İnönü Muharebesi, Londra Konferansı, Türk-Afgan Dostluk antlaşması, İstiklal marşının kabulü, Moskova dotluk ve kardeşlik antlaşması, II.İnönü Muharebesi, Aslıhanlar – Dumlupınar Taarruz Girişimleri, Eskişehir – Kütahya Muharebeleri,Sakarya Meydan Muharebesi, Kars Antlaşması, Ankara Antlaşması
 • 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz(Başkomutanlık meydan muharaebesi), Mudanya Ateşkes Antlaşması (Mütarekesi), Lozan Barış Görüşmeleri (Konferansı), Saltanatın kaldırılması
 • 1923 Lozan Barış Antlaşması, II.TBMM’ninaçılması, Cumhuriyetin ilanı, Halk Fırkası, Ankara’nın başkent ilan edilmesi, İzmir İktisat Kongresi
 • 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Nasturi İsyanı, Halifeliğin kaldırılması, 1924 Anayasasının kabulu
 • 1925 Şeyh Sait İsyanı
 • 1926 Medeni Kanun’un kabulü, Bozkurt-Lotus Olayı
 • 1928 Briand-Kellog Paktı
 • 1929 Litvinov Protokolü
 • 1932 Milletler Cemiyetine üye oluşumuz
 • 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası, Menemen Olayı, Ağrı İsyanları
 • 1933 Bursa Olayı, Vagon-Lits olayı, Razgrad Olayı
 • 1934 Balkan Antantı
 • 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Akdeniz Paktı
 • 1937 Tunceli(Dersim) Olayları, Sadabad Paktı, Nyon Konferansı ve paktı
 • 1939 Hatay(Sancak) sorununun çözülmesi
 • 1943 I.Kahire Görüşmeleri, Adana Görüşmeleri
 • 1945 Birleşmiş Milletleri(BM)
 • 1947 Truman Doktrini
 • 1948 Marshall Planı
 • 1949 NATO(Kuzey Atlantik Paktı)
 • 1950 Adnan Menderes Dönemi başlangıcı
 • 1954 Balkan Paktı (İttifakı)
 • 1955 Bağdat Paktı(Cento)
Mutlaka Bunu da İnceleyin:   Ders Notları ve Konu Özetleri (YKS Son Tekrar Notları) PDF İndir

Türk Tarihinin Kronolojisi – Savaşlar Hakkında Listemiz gördüğünüz gibidir. Eklenecek içeriklerimiz ile bu savaşların yazılı hallerini sizlere sunmaya çalışacağız. Türk Tarihi ve Tarih sevenler, Takipte kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu