Türklerin Kaybettiği Savaşlar

Türk tarihinin ne kadar kazanmış efsane savaşları bulunsa da kaybettiği savaşlarda önem arz ediyor. Bu savaşlar sayesinde dönemin durumu iyi analiz edilerek çıkarımlar yapılmaktadır. Türklerin kaybettiği savaşlar içinde dönemin sorunları, iç işleri ve dış işleri gibi nedenlerden devlet oldukça etkilenmiştir. Türk tarihine hayran olanlar için +10 adet kaybedilmiş savaşları sizler için topladık.

Ankara Savaşı

Yıldırım Beyazıt ve Timur’un 1402 yılında birbirleriyle çekişmesi, Osmanlı Devleti için hüzünlü bir sonla bitecektir. Timur kendi anlayışı çerçevesinde doğuda birlik kurmak istiyordu. Yıldırım Beyazıt ise devletin geleceğini düşünerek Rumeli çevresinde topraklarını büyütmek istiyordu. Bu çekişme ikisi arasında patlak verecek bir savaşa gidecek gibi gözüktüğü kesindi. Tarih 20 Temmuz’u gösterdiğinde Ankara Savaşı başlamıştı. Fakat Osmanlı için beklenmeyecek bir gelişme yaşandı. Osmanlıya bağlı bazı beylik birlikleri Timur’un yanına geçmesi şartları değiştirecekti. Nitekim Ankara Savaşı’nı Timur kazanarak Osmanlı’yı 11 yıllık bir Fetret Devri’ne soktu. Beyazıt ise esir alınmasına ve gördüğü acılara dayanamayarak üzüntüsünden vefat etmiştir. Lakin 11 yıl sonra devlet yeniden canlanarak şaşalı günlerine geri dönecekti.

93 Harbi

93 harbi Osmanlı tarihi için üzücü savaşlardan biridir. İsminin 93 Harbi olması ise Hicri Takvim’e göre 1293 yılını göstermesidir. Rusya Avrupa’da yaşanan olaylardan geri kalmak istemiyordu. Ayrıca Kırım Savaşı’nda kaybettiği yerler canını sıkıyordu. Osmanlı’yı sıkıntıya sokmak için Balkanlardaki devletleri kışkırtma politikasına gitti. Bu Rusya için işe yaramış bir plandı. Ayrıca kıyı bölgeleri silahlandırması ise işin tuzu biberi olmuştu. Fakat Avrupalı devletler iki devlet arasında çıkacak savaştan korkuyordu. Bunda haklılardı çünkü savaş onlara da sıçrayabilirdi. Bunu önlemek için İstanbul Konferansı’nı toplasalar da nafile olacaktı. Çünkü Osmanlı bunu iç işlerine müdahale sayıyordu. 93 Harbi ile Rusların ilerlemesi durdurulamıyordu. 2. Abdülhamit ise çaresiz olarak barış istemek zorunda kalmıştı. Ayestefanos Anlaşmasıyla zorlu geçen bu süreç son bulmuştur.

İnebahtı Deniz Savaşı

İnebahtı Deniz Savaşı Türklerin kaybettiği 10 savaş arasında yer alsa da toparlanmaları çabuk olmuştur. 2. Selim döneminde tarih 1571’i gösterdiğinde savaş çanları çalacaktı. Osmanlı bu dönemlerde gücünü arttırmak ve deniz ticaretine sahip olmak için Kıbrıs’ı ele geçirmişti. Bu oldukça yankı uyandırmış olacak ki, Avrupalıların hemen haçlı ordusu toplamasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti’nden 200 gemi ve 20 bin kişi hayatını kaybederken haçlı ordusundan 10 bin kişi yaşamını yitirmiştir. Fakat Sokullu Mehmet Paşa’nın sözü İnebahtı Deniz Savaşı sonrasında akıllara kazınmıştır. “Biz Kıbrıs’ı almakla sizin kolunuzu kestik, siz bizi yenmekle sakalımızı kestiniz. Kesilen kol geri gelmez ama kesilen sakal daha gür çıkar”

Trablusgarp Savaşı

Hammadde ve Pazar arayışının Avrupa devletleri gözünde büyümesi çetin geçecek savaşların işaretiydi. Trablusgarp Savaşı da bunlardan biri. 1911 yılında İtalya ve Osmanlı Devleti arasında çetin bir savaş geçecekti. Trablusgarp İtalya’ya çok yakındı. Bu yüzden öncelikli hedeflerden biriydi. Ayrıca Osmanlı Devleti de güçsüz sayılıyordu. İtalya için saldırmak mantıklı bir seçimdi. Mustafa Kemal ve gönüllü subayların Derne, Tobruk ve Bingazi’de önemli başarılar alması sevinçle karşılanmıştı. Fakat bu Trablusgarp’ın elden çıkmasına engel olmamıştı. Ayrıca bu sırada Balkan Savaşları’nın çıkması Osmanlı’yı yıpratacağı tahmin edildiğinden Uşi Anlaşması’yla barış yapılmıştır. Bu yüzden ne yazık ki Trablusgarp İtalya’ya verilmek zorunda kalınmıştır.

2. Viyana Kuşatması

4. Mehmet döneminde yaşanan 2. Viyana Kuşatması, Osmanlı Devleti açısından oldukça önemliydi. Neredeyse bir asırdır zafere susamış olan Osmanlılar, 2. Viyana zaferini kutlamak için can atıyorlardı. Avusturya’nın Macarlara saldırması da Macarların Osmanlı’dan yardım istemesine sebep oldu. Padişahın desteğini de alan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 2. Viyana Kuşatması’nı başlattı. 1683 yılında Viyana’yı yıpratma düşüncesiyle yola çıkıldı. Fakat beklenmedik bir anda haçlının yardımıyla işler tersine döndü. İki taraf arasında kalmayı kaldıramayan Osmanlı yenilgiyle 2. Viyana Kuşatması’ndan ayrılmıştır.

Navarin Baskını

Tarihe üzücü bir hadise olarak geçen Navarin Baskını, 1287 yılının ekim ayında gerçekleşmiştir.  Yunan isyanının bastırılması için birlik olan Osmanlı ve Mısır bunda başarısız olacak ve büyük donanma kayıpları yaşayacaktır. Yunan isyanının Avrupalı devletlerce desteklenmesi, saatler içinde 60 gemi 6000 asker kaybı ve bir o kadar da yaralıya neden olacaktı. Navarin Baskını’nda donanmasız kalan Osmanlı nitelikli asker gücü bakımından da oldukça kayıp yaşamıştır.

1. Balkan Savaşı

Osmanlı Devleti’ne bağlı olan balkan devletleri sırasıyla bağımsız olması Osmanlı’yı çok etkilemişti. Bu sırada tüm dünyayı etkileyen milliyetçilik akımı, Osmanlı’ya da sızmıştı. Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan’ın savaş ilan etmesi                 ve bunu Avrupa’nın desteğiyle yapması Osmanlı Devleti’nin zora sokmuştu. 1. Balkan Savaşı’nın etkileri çabuk hissedilmişti. İttihat ve Terakki Partisi başa geçmiş, ordu terhis edilmişti. Devlet Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan’a karşı büyük bir yenilgi almıştır.

Kösedağ Savaşı

Kösedağ Savaşı Hakkında

Kösedağ Savaşı Hakkında

Anadolu Selçuklu Devleti’ni yıkılış sürecine götüren Kösedağ Savaşı, tarih açısından büyük bir dönüm noktasıydı. 2. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde gerçekleşen savaş, kötü bir yönetim sonucu ortaya çıkmıştı. Bozulan ekonomi de tabi ki Türkmenleri de etkilemişti. Babailer İsyanı ile ayaklanan Türkmenler Anadolu’da isyan çıkardı. Selçukluların bu olumsuz durumdan habersiz olması düşünülemezdi. Yağmalaya karşı gözleri doymayan Moğollar, Anadolu işgali için planlara başlamıştı bile. Tarih 1243 yılını gösterdiğinde Sivas Kösedağ da yapılan bu savaşı iyi yönetemeyerek geri dönen Gıyaseddin Keyhüsrev, mağlubiyete neden olmuştur. Bunun acısını ise Moğollar çok kötü çıkaracaktı.

1. Dünya Savaşı

1914 yılında başlayan destansı 1. Dünya Savaşı için Osmanlı Devleti tarafsızlığını koruyordu. Fakat Almanya yanında Osmanlı’yı da alarak stratejik konumundan faydalanmak istiyordu. Bu sayede yeni cepheler açılacağı gibi halifeliğin gücünden de faydalanmış olacaklardı. Osmanlı Devleti’nin Çanakkale’de aldığı başarılarla savaşın süresini düşman devletler aleyhine uzatmıştır. Toplam 8 cephede savaşan Osmanlı Devleti, Çanakkale’deki gibi büyük başarılar alsa da imparatorluğun yıkılmasına engel olamamıştır. 1. Dünya Savaşı sonrasında koşulları çok ağır olan Sevr anlaşması ortaya çıksa da yürürlüğe konmamıştır.

Petervaradin Savaşı

Petervaradin Savaşı, Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yaşanmış, genelde pek bilinmeyen bir savaştır. Prut Savaşı’ndan başarıyla çıkan Osmanlı, kolay bir savaş sonucunda Sadrazam Damat Ali Paşa’nın komutasında Venedik üzerine yürümeye karar vermiştir. Ali Paşa’nın bu fikrinde Venedik’in müttefiki olmamasına dayanıyor olabilir. Venedik’i 1715 yılında başarıyla alması Avusturya için büyük tepki uyandırdı. Venedik’i yalnız bırakmayan Avusturya, 1716 yılında Osmanlı’nın Petervaradin’i kuşatmasıyla savaşı başlattı. Fakat kendine güvenen Osmanlı bu savaşta bozguna uğradı. Sadrazamın askerleri cesaretlendirme çabası da onun ölümüne yol açtı.

Türklerin Kaybettiği Savaşlar Listemizin sonuna geldik, umarız sizler için faydalı bir içerik olmuştur. İçerik hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın.


Emre

Eğitim, Kişisel Gelişim, Enerji, Bilim ve Teknoloji ile ilgilenen araştırmalar yapmaktayım. Uygun olanları sizlerle de paylaşmaktayım.

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir